ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΠΟ 30€

deconcrete.store
deconcrete.store

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Το www.deconcrete.store αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της ατομικής επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΣ» (εφεξής «Η Επιχείρηση»).

1. Ειδικότερα στοιχεία – πληροφορίες ηλεκτρονικού καταστήματος:
Ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΣ»
Δ/νση έδρας: Βυζαντίου 7 Ναύπλιο, 21100
ΑΦΜ: 059144550 Δ.Ο.Υ.: Ναυπλίου
Κλάδος: Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα.
Tα προϊόντα πωλούνται χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 Ν 2859/2000
Email επικοινωνίας: hello@deconcrete.store
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2752 303069

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, www.deconcrete.store, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.deconcrete.store, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.deconcrete.store ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επιχείρηση ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα:

H επιχείρηση δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Eπιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η επιχείρηση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το www.deconcrete.store δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.deconcrete.store αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της επιχείρησης για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή επιβλαβούς περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο www.deconcrete.store και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.deconcrete.store.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζειτην ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Eπιχείρησης να τη χρησιμοποιήσουν για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η ιστοσελίδα www.deconcrete.store είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΣ». Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα γενικά όλων των ψηφιακών αρχείων) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού καταστήματος, που έχουν εισαχθεί στο διαδίκτυο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, κανένα από αυτά τα στοιχεία του διαδικτυακού τόπου μας δεν μπορεί να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάδοσης, αναδημοσίευσης ή/και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εκτός αν η επιχείρηση συναινεί εγγράφως κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΣ» ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μοναδικού αντιγράφου ή τμήματος που περιεχομένου, που έχει επιλεγεί (από το ψηφιακό περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου) σε ένα προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή αποκλειστικά και μόνον για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντοτε χωρίς τη διαγραφή στοιχείων, που καταδεικνύουν την προέλευσή του από τον παρόντα ιστότοπο.

Τα ονόματα, σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα και τα οποία έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στο www.deconcrete.store στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής σχέσης , είναι αποκλειστικά σήματα  των εν λόγω προσώπων  προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής  και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν μπορεί  κατά κανένα τρόπο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Επομένως, δεν βαρύνουν την επιχείρηση ευθύνες, που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο αθέμιτη χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών.

Αγορές 

Ο καταναλωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα πραγματικά προσωπικά του στοιχεία και την ισχύουσα διεύθυνσή του σε περίπτωση που επιλέξει την παράδοση σε χώρο της επιλογής του, να πληρώσει το αντίτιμο για τη σύμβαση, με τον τρόπο και στον χρόνο που συμφωνείται. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση εντός της συσκευασίας μαζί με τα εκδοθέντα παρασταστικά.

Διαδικασία επιλογής και αποστολής παραγγελίας

Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια παραγγελία μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.deconcrete.store θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 • Δημιουργία λογαριασμού χρήστη με γνωστοποίηση προσωπικών σας στοιχείων.
 • Επιλογή προϊόντων μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Επιλογή και επιβεβαίωση τρόπου αποστολής και πληρωμής.
 • Ενημέρωση από το διαχειριστικό σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος για την  κατάσταση της παραγγελίας σας (επιβεβαίωση παραγγελίας- αποστολή παραγγελίας-  ολοκλήρωση παραγγελίας)

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας (ή μέρος αυτής) επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 2752 303069 ή με e-mail hello@deconcrete.store  για να διεκπεραιωθεί το αίτημα σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ακύρωση μια παραγγελίας είναι εφικτή πριν λάβετε ενημέρωση περί ολοκλήρωσης και αποστολής της παραγγελίας σας. Μετά από αυτό το χρονικό σημείο η ακύρωση της παραγγελίας δεν είναι εφικτή. Οταν παραλάβετε την παραγγελία πρέπει να προβείτε στη διαδικασία επιστροφής.

Τρόποι πληρωμής και ασφάλεια συναλλαγών

Μπορείτε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας με οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής που σας περιγράφουμε παρακάτω:

 • Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας:
  Στην ιστοσελίδα μας www.deconcrete.store  μπορείτε να κάνετε την πληρωμή των αγορών σας χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, Visa, Master, Maestro εισερχόμενοι με ανακατεύθυνηση στο ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς, όπου η online συναλλαγή ολοκληρώνεται.
  Σε περίπτωση που από την παραγγελία σας ένα ή περισσότερα προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμο και χρεωθεί όλο το ποσό στην κάρτα σας, κατόπιν συνεννόησης μαζί σας, θα γίνει επιστροφή χρημάτων μέσω της ίδιας της κάρτας σας.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.
  Μπορείτε να εξοφλήσετε τις αγορές σας με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης.

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑIΏΣ
  BIG: PIRBGRAA
  IBAN: GR5401710480006048147885991
  AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6048147885991
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  BIG: ΕΤΗΝGRAA
  IBAN: GR5101100870000008700297347
  AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 08700297347
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Viva wallet
  BIC VPAYGRAA
  IBAN: GR2770100000000640801298525
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΣ, BYZANTIOY 7, 21100

  Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι η επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας θα λάβει χώρα μόνον εφόσον η επιχείρηση λάβει γνώση της κατάθεσης της αξίας της παραγγελίας σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  α) στέλνοντας e–mail στο hello@deconcrete.store για να γνωστοποιήσετε την τράπεζα στην οποία έγινε η κατάθεση (να αναγράφεται στο καταθετήριο το όνομα του καταθέτη)
  β) στέλνοντας αντίγραφο καταθετηρίου μέσω app στο 6972426465
 • Με χρήση του PayPal.
  Εάν είστε χρήστες με λογαριασμό PayPal, μπορείτε να μεταφέρετε τα χρήματα μέσα από το ασφαλές πεδίο του e–shop. Απλά συνδέεστε με τον οργανισμό του PayPal και κάνετε τη μεταφορά της αξίας της παραγγελίας σας. Η παραγγελία σας θα σταλεί, όταν εμφανιστούν τα χρήματα στο λογαριασμό της επιχείρησης.

  PAYPAL
  https://www.paypal.me/deconcrete
 • Με αντικαταβολή (Iσχύει επιπλέον χρέωση, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του συνεργάτη-μεταφορέα. Εξαιρούνται αγορές κατηγορίας «ΦΥΤΑ» αλλά και οι αγορές ψηφιακών αρχείων. Η προσαύξηση της αντικαταβολής επιβαρύνει τον αγοραστή και στις περιπτώσεις των δωρεάν μεταφορικών.
 • Πληρωμή κατά την παραλαβή από το φυσικό κατάστημα, [deconcrete.store] (HR95+5G – Bυζαντίου 7, Ναύπλιο, 21100), χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ιστοσελίδα www.deconcrete.store  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS/SSL.

Αποστολή παραγγελιών

Στo [deconcrete] δίνουμε προταιρεότητα στην ασφαλή μεταφορά των προϊόντων μας με συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον και όσο το δυνατό πιο γρήγορη παράδοση. Oι παραγγελίες αποστέλλονται με την εταιρεία Speedex. Για παραγγελίες που πραγματοποιούνται έως τις 12.00 μ.μ. η παράδοση στην εταιρεία γίνεται την ίδια ημέρα, εκτός και αν προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας. Οι χρόνοι παράδοσης είναι 2-3 ημέρες για τη χερσαία Ελλάδα. Για ογκώδεις και μεγάλες παραγγελίες μπορεί να αποσταλλούν με μεταφορική εταιρεία κατόπιν συννενόησης. Η παράδοση προβλέπεται να γίνει σε ισόγειο χώρο στην επιλεγμένη διεύθυνση. Αν επιλέξετε παραλαβή από το κατάστημα, αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Πολιτική επιστροφών & αλλαγών

Η ικανοποίηση του πελάτη είναι μια από τις βασικές αξίες της επιχείρησης. Η φύση του βασικού υλικού κατασκευής προσδίδει στα προϊόντα την ιδιότητα της βαρύτητας αλλά και της ευθραυστότητας. Σε κάθε περίπτωση σάς επισημαίνουμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά τη στιγμή της παραλαβής τους. Ο αγοραστής έχει δικαίωμα, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος, να υπαναχωρήσει εγγράφως από την αγορά, χωρίς την υποχρέωση να δικαιολογήσει την ενέργεια του αυτή, αποστέλλοντας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hello@deconcrete.store την υπαναχώρησή του με την υποχρέωση να καλύψει το κόστος / δαπάνη επιστροφής του προϊόντος μέχρι το κατάστημα της επιχείρησης στην οδό Bυζαντίου 7, στο Ναύπλιο. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του ως άνω μηνύματός θα επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδείξει ο ίδιος στην υπαναχώρησή του. Για την έγκυρη υπαναχώρησή του αγοραστή θα πρέπει το προϊόν να επιστραφεί στην επιχείρηση μαζί με την αρχική του συσκευασία και να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία ή φθορά. (Εξαιρείται η αναγκαία διαχείριση για να διαπιστωθούν η φύση, η λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος). Εξαιρούνται από τη δυνατότητα επιστροφής τα προϊόντα της κατηγορίας 2nd Chance.

 • Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί:
  α) είτε παράδοση στο φυσικό κατάστημα [deconcrete.store] (HR95+5G – Bυζαντίου 7, Ναύπλιο, 21100)
  β) είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών.
 • Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με τη συσκευασία με την οποία παραλήφθηκε και να περιέχονται όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν.
 • Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντων σε έκπτωση ή προσφορά, αυτά αλλάζονται στην εκάστοτε τιμή έκπτωσης ή προσφοράς εντός του διαστήματος των 14 ημερών από την ημέρα της επιβεβαιωμένης παραλαβής της παραγγελίας εκ μέρους του αγοραστή.
 • Εάν η επιστροφή οφείλεται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης, το κόστος επιστροφής επιβαρύνει την τελευταία.
 • Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο μετά από έλεγχο του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που το προϊόν φθάσει στον παραλήπτη κατεστραμμένο, παρακαλούμε εντός 12 ωρών από την ολοκλήρωση της παράδοσης να μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hello@deconcrete.store, αποστέλλοντας και σχετική φωτογραφία του προϊόντος, ώστε η επιχείρηση να αναλάβει την ευθύνη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιστροφή. Το κόστος επιστροφής για κατεστραμμένο προϊόν επιβαρύνει την επιχείρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και εντός του δέματος θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται το συνοδευτικό παραστατικό.

Κατά τη διαδικασία επιστροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ’ επιλογή σας είτε πίστωση του λογαριασμού σας για νέα ή μελλοντική αγορά, είτε επιστροφή χρημάτων προς εσάς.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε με τους συνεργάτες-μεταφορείς τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Η Eπιχείρηση συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο deconcrete.store.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παραχώρηση των Δεδομένων σας στην επιχείρηση όπως ζητούνται από το διαδικτυακό τόπο της είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για τη επιχείρηση η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες [μεταφορές κλπ]. Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

το πλήρες ονοματεπώνυμό σας,
τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα*,
τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου ή κινητού ,
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεώς της και το CCV

Eπίσης στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, είτε μέσω του φυσικού μας καταστήματος στην οδό Bυζαντίου 7, Ναύπλιο ή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.deconcrete.store . Για παράδειγμα, συλλέγουμε σημειώσεις από τις συνομιλίες μας μαζί σας, στοιχεία σχετικά με την παραγγελία, τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που πραγματοποιήσατε, προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι σας ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε, ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και πώς και πότε επικοινωνείτε μαζί μας.

 • Ενδιαφέροντα και προτιμήσεις αγορών, που μας βοηθούν να σας προτείνουμε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Θα ζητήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα δεδομένα που συλλέξαμε για να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντος και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία αγορών σας μαζί μας. Φυσικά, είναι πάντα η επιλογή σας αν μοιράζεστε τέτοια στοιχεία μαζί μας.
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που περιηγηθήκατε πριν από εμάς.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • Πληροφορίες πληρωμής.
 • Τα σχόλια, τις αξιολογήσεις και τις κριτικές σας στα προϊόντα.
 • Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστοτόπου, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ κλπ
 • Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

Εάν επιλέξετε να μην μοιραστείτε ορισμένα από τα δεδομένα μαζί μας ή να αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, ίσως να μην μπορέσουμε να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας, καθώς και για άλλους σκοπούς όπως αυτοί εξειδικεύονται παρακάτω, προβαίνουμε στα εξής:

 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων, κλπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 • Web push notifications: Ανάλογα με την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας πρoηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα, τη wish list σας και το καλάθι αγορών σας. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 • Επεξεργασία των πληρωμών για την αποτροπή δόλιων συναλλαγών
 • Για να σας στείλουμε ενημερώτικα μηνύματα που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στους παρόντες όρους (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στον ιστότοπο της επιχείρησης. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Shopping cart
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!